Warunki ubezpieczenia

W tym roku szkolnym nasza szkoła wybrała wariant ubezpieczenia w COMPENSA.

Przedstawimy poniżej warunki tegorocznego ubezpieczenia na tegoroczny rok szkolny.

Prosimy o zapoznanie się z jego warunkami.

Zakres świadczeń ubezpieczenia PZU.