Zajęcia kreatywne 3b

Czuwając nad wszechstronnym rozwojem dzieci staramy się wpływać na sposób postrzegania przez nie świata kształtując ich zmysł estetyczny. Służą temu zajęcia artystyczno-kreatywne, poprzez które uczniowie klasy 3 B:
– uczą się różnych form wyrażania swoich emocji,
– ćwiczą i rozwijają wyobraźnię,
– wyrabiają w sobie kreatywność,
– mają okazję do bliskiego poznawania różnych technik i metod pracy twórczej,
– poznają znaczących artystów i zapoznają się z ich dziełami, obcują z różnymi stylami, wyrabiając w sobie zmysł estetyczny.
Galeria zdjęć –>