Zajęcia profilaktyczne

25 listopada 2022r. w klasie VII i VIIIa,b,c,d zostały zorganizowane warsztaty promujące zdrowy i wolny styl życia od dymu tytoniowego, alkoholu i innych używek. Zajęcia prowadzone były przez przedstawiciela Sanepidu w Głogowie p. Basię Szlendak. Celem warsztatów w I części było przekazanie w formie slajdów, wiedzy uczniom w zakresie:

  • zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego
  • zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego tytoniu
  • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich
  • kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w  społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

W drugiej części warsztatów prowadząca zaproponowała uczniom założenie tzw. gogli. Uczniowie doświadczyli, w jaki sposób ich ciało reaguje na środki odurzające lub alkohol i jak niebezpiecznie może to być nie tylko dla ich zdrowia i życia, ale i także dla bezpieczeństwa innych. Ta forma warsztatów młodzieży bardzo odpowiadała byli bardzo zainteresowani.

Galeria