ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ

Informujemy że nabór do trzech grup na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej potrwa od 14.09 do 16.09. Osoby chętne prosimy o kontakt z nauczycielami wychowania fizycznego Panią mgr Sylwią Partyką oraz Panem mgr Remigiuszem Użarowskim.