DZIEŃ WOLONTARIATU – 5 grudnia

Święto obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez  Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku. Obchody koordynowane są przez Wolontariuszy ONZ 

Celem obchodów jest uznanie pracy  wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju Gospodarczego  i społecznego 

Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej  i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego. Czyli wolontariusze działają na całym świecie, wszędzie tam, gdzie są potrzebujący wsparcia ludzie.

 W tym roku w naszej szkole obchodzimy to święto inaczej niż zwykle – rozpoczynając…

 AKCJĘ BOŻONARODZENIOWĄ NA RZECZ BUDOWY HOSPICJUM W GŁOGOWIE.

 Akcja potrwa w dniach 6-17 grudnia na stronie facebook sp6.

 Poniżej zamieszczamy dla chętnych przegląd naszych akcji, które przeprowadzaliśmy w naszej szkole w latach ubiegłych i w tym roku.

Wolontariat w Szkole Podstawowej nr 6 im, opis działań i rok 2020