Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna informuje, że posiada w swoich zbiorach podręczniki do religii dla klas: 1-6.
Klasa 1 – Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Klasa 2 – Kochamy Pana Jezusa

Klasa 3 – Przyjmujemy Pana Jezusa

Klasa 4 – Jestem chrześcijaninem

Klasa 5 – Wierzę w Boga

Klasa 6 – Wierzę w Kościół.

Zapraszam do wypożyczania. 

                                                                         

                                                                                               Nauczyciel biblioteki