„Bliżej siebie – jak szukać porozumienia w rodzinie”

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak
zaprasza

na kolejną edycję konferencji powiatowej związanej z tematyką zjawiska samobójstw:
„Bliżej siebie – jak szukać porozumienia w rodzinie”

Data konferencji: 05 czerwca 2019r. (środa) w godz. 1500 – 1800
Miejsce konferencji: aula I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie

Program konferencji:
1500- 1510 Otwarcie konferencji
Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak

1510-1550 „Cykl życia rodziny i jej zagrożenia. Statystyka samobójstw w poszczególnych
grupach wiekowych”
dr Marta Kuźmiak – Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień
w Głogowskim Szpitalu Powiatowym w Głogowie

1550 – 1630 „System rodzinny wobec wymagań i wyzwań współczesności”
p. Patrycja Łyżwa – psycholog Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień
w Głogowskim Szpitalu Powiatowym w Głogowie

1630- 1710 „Jak rozmawiać z dzieckiem i nastolatkiem. Jak nie wychowywać a towarzyszyć
dziecku?”
p. Katarzyny Hanke – psycholog Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
w Głogowie
1710-1750 „Wpływ uzależnienia na rodzinę. Relacje rodzinne, DDA, współdziałanie”
p. Magdalena Wolska – psycholog Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień
w Głogowskim Szpitalu Powiatowym w Głogowie

1750-1800 Zakończenie