„Zostań przewodnikiem po …”

Udział w projekcie edukacyjnym umożliwia uczniom zdobywanie i rozwijanie umiejętności kluczowych takich, jak: współpraca w grupie, wcielanie się w różne role, komunikowanie się, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji, stawianie pytań i formułowanie wniosków, planowanie pracy, samokontrola i samoocena oraz prezentowanie wyników pracy na forum.

W drugim półroczu uczniowie klas szóstych realizowali projekt „Zostań przewodnikiem po…”. Zadaniem uczniów było opracowanie planu wycieczki, przeprowadzenie jej kosztorysu oraz wykonanie ulotki. Większość uczestników wybrało pieszą wycieczkę po Głogowie. Wśród ofert znalazła się autokarowa wycieczka do Warszawy, Berlina, samolotem do Londynu czy rowerowa do Głogowie. Efekty swoje pracy uczniowie przedstawiali w wybrany przez siebie sposób. Dominowały plakaty i broszury. Był film reklamowy i prezentacja.

Większość grup projektowych wykonała swoje zadanie i wywiązała się ze swoich obowiązków.  
Galeria zdjęć –>