Dawno, dawno temu w Głogowie

Od marca do czerwca 2018 r uczniowie klas czwartych brali udział w projekcie pt. „Dawno temu w Głogowie- dzieci głogowskie w momentach dziejowych miasta”. Projekt był realizowany przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej w ramach zadania publicznego Gminy Miejskiej Głogów pt. Prowadzenie lekcji regionalizmu w szkołach.

Projekt przebiegał w kilku etapach. Pierwszym etapem była interaktywna prelekcja dla wszystkich uczniów klas czwartych Prelekcje w naszej szkole prowadziła Pani Grażyna Myśków. Dotyczyły one wychowania, zabaw, obowiązków i nauki dzieci. Na zajęciach dzieci mogły poznać rodzaje szkół w Głogowie. Drugą część projektu stanowiły wycieczki po głogowskiej starówce. Nasi przewodnicy Pan Antoni Bok i Pan Andrzej Sadowski zapoznali młodych głogowian z najważniejszymi zabytkami miasta.

Po tym etapie dzieci uczestniczyły w zajęciach praktycznych: pieczeniu grosza głogowskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych, zajęciach z kaligrafii.  Uczniowie brali także  udział w tworzeniu ubrań z gałganków, wycinanki dolnośląskiej oraz w warsztatach o metodach nauczania, karach i zabawach w dawnej szkole. Podsumowaniem projektu był piknik dla wszystkich uczestników zajęć, na których czwartoklasiści mogli zagrać w gry z minionych epok.