Dzień Bezpiecznego Internetu


Dzień Bezpiecznego Internetu to akcja zapoczątkowana już w roku 2004 z inicjatywy Komisji Europejskiej. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) odbył się we wtorek, 9 lutego. Początkowo dzień ten świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI obchodzą państwa z całego świata.
W naszej szkole uczniowie klas młodszych zapoznali się ze stroną sieciaki.pl. Poznali całą drużynę Sieciaków i bandę złych Sieciechów. Uświadomili sobie, że Internet jest dobrodziejstwem, ale trzeba liczyć się z zagrożeniami płynącymi z korzystania z sieci. Następnie uczniowie klas 1 – 3 wykonywali przepiękne plastyczne prace cyfrowe na temat zagrożeń.
Wśród uczniów klas 4 – 7 również były propagowane działania na rzecz bezpiecznego dostępu do sieci internetowej. Uczniowie wykonali cudowne plakaty, kolaże czy prezentacje multimedialne.
Prezentacje DBI wykonane przez uczniów klas 4.