Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Czarne stopy – czy naprawdę?”

14 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas 4 – 6 pt. Czarne stopy – czy naprawdę?. Wzięło w nim udział 8 drużyn
z następujących szkół: SP Jerzmanowa, SP Brzeg Głogowski, SP Nielubia, SP 3, SP 6, SP 10, SP 13 i SP 14. Każda drużyna liczyła 3 osoby. Konkurs trwał około dwie godziny i składał się z siedmiu rund, które sprawdzały wnikliwą wiedzę na temat powieści Seweryny Szmaglewskiej. Uczniowie rozwiązywali testy, krzyżówki i rebusy, rozpoznawali bohaterów na podstawie wylosowanych fragmentów z książki oraz układali plan wydarzeń.
Decydująca okazała się ostatnia runda, w której liderzy grup odpowiadali ustnie na wylosowane przez siebie pytania. Konkurencja ta wymagała od uczniów bardzo szczegółowej wiedzy na temat treści lektury. Łącznie ze wszystkich konkurencji można było zdobyć 106 punktów. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki, ponieważ różnica między większością szkół wynosiła zaledwie kilka punktów. I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nielubii – 100 punktów,II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie – 98 punktów,III miejsce – Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej – 95 punktów. Nasi uczniowie (Jakub Kruk – 6a, Kaspian Wojtaszek – Małecki – 5c i Kajetan Sobiechowski – 6c) zajęli IV miejsce, a do podium zabrakło im tylko jednego punktu. Cztery grupy, które uzyskały najlepsze wyniki, otrzymały nagrody książkowe i dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania za udział w konkursie oraz słodkie upominki. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy młodszych uczniów do udziału w szkolnych konkursach czytelniczych w przyszłym roku szkolnym.

Organizatorzy konkursu:
J. Wawrzyńczyk, K.Knoblauch

Galeria zdjęć –>