Konkurs – KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 2-6

Konkurs – KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 2-6

szkolny konkurs językowo-plastyczny organizowany w SP 6 w Głogowie

 

Cele konkursu:

* rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;

* rozwijanie wrażliwości estetycznej;

* pogłębianie znajomości języka angielskiego

 

Temat

Tematem konkursu jest interpretacja hasła „Magia Świąt Bożego Narodzenia”.  Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej wraz z umieszczonymi na niej życzeniami w języku angielskim.

Warunki uczestnictwa:

  • Kartka musi zawierać życzenia lub wierszyk świąteczny w języku angielskim
  • 1 osoba przygotowuje samodzielnie 1 kartkę Bożonarodzeniową
  • Technika, rozmiar i kształt prac dowolny

Termin dostarczania prac:

  • do 15 grudnia 2023r. – do nauczycieli języka angielskiego

Opis prac:

  • Prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI literami: imię i nazwisko autora, klasa.

Zasady oceniania:

  • Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie:

– nauczyciele języków obcych , nauczyciel plastyki. Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

– poprawność językowa,

 – pomysłowość, sposób wykonania,

– ogólny wyraz artystyczny.

  1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone 😉

Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich naszych uczniów klas 2-6 😉