Konkurs – Najciekawsza kartka świąteczna

Nauczyciele świetlicy Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie

gorąco zapraszają

uczniów klas I-III ze świetlicy szkolnej

do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem:

„Najciekawsza kartka świąteczna”

 

Regulamin konkursu

Celem konkursu jest:

  • Utrwalenie pięknych, ponadczasowych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
  • Zachęcanie do rozwijania inwencji twórczej i poczucia estetyki
  • Prezentacja różnorodnych form i technik plastycznych praz promocja świetlicowych, młodych talentów
  • dostarczanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych

 

Technika:

– malarstwo, grafika, rysunek piórkiem i tuszem, techniki mieszane- bez grafiki komputerowej, wyklejania materiałami sypkimi i bez elementów gotowych.

 

Format:

– A5 (148mm x 210mm, format A5 to format zeszytu)

– A6 (105mm x 148mm)

 

Dostarczanie prac:

Prace należy sfotografować a zdjęcia przysłać na e-maila:   i.kubiak@sp6glogow.edupoczta.pl

do 10grudnia 2020r. Zdjęcia prac dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

Kryteria oceny:

– zgodność z tematem,

– interpretacja własna tematu,

– walory artystyczne

– prace nie mogą zawierać gotowych elementów, rozpatrywane będą tylko prace indywidualne

Nagrody:

Świetlicowa komisja konkursowa dokona oceny zdjęć wykonanych  prac plastycznych i wyłoni zwycięzców. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie

O wynikach konkursu uczniowie zostaną poinformowani za pomocą e-dziennika.

Uwaga!

Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje pracy i danych osobowych uczestnika praz akceptacje regulaminu.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają nauczyciele świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 6, telefon kontaktowy 076 833 30 37  lub za pomocą e-dziennika.