Rozwijamy kreatywność

Globus to pomniejszony model ciała niebieskiego, najczęściej Ziemi lub sfery niebieskiej. Ma postać kuli. Na powierzchni globusa umieszcza się mapę pierwowzoru.Prawdopodobnie pierwszy globus Ziemi wykonany został przez Kratesa z Mallos około 150r. p.n.e. Na globusie tym były przedstawione położenia lądów, często wzięte z fantazji żeglarzy i autora. Najstarszym istniejącym globusem jest globus Martina Behaima z 1492 roku, a najstarszym w Polsce  globus z ok. 1510 roku zwany Jagiellońskim (jeden z pierwszych, na których oznaczono Amerykę).

Zadaniem uczniów klas 7, w ramach zajęć rozwijających kreatywność, było stworzenie własnego modelu Ziemi.Zobaczcie jak się sprawdzili w tym zadaniu, w którym należało wykazać się pomysłowością ale i dbałością o szczegóły.Zapraszamy do naszej galerii.

A.K.

Galeria