„Moja miejscowość jesienią”

Z przyjemnością informujemy, że Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno-Plastyczny „Moja miejscowość jesienią” orgaznizowany prze Szkołę Podstawową nr 14 w Głogowie został rozstrzygnięty. Konkurs miał na celu między innymi:  kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią,  uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalenia w fotografii oraz propagowanie walorów miejsc i okolic, w których żyjemy. Komisja konkursowa wyłoniła w kategorii klas drugich między innymi naszą uczennicę z klasy II a – LENĘ SZNAJDER, która zajęła III miejsce.

Lenie Sznajder dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich zdolności. 
 Do galerii prac zapraszamy wkrótce na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 14 .
I.K-A