Muzealny Konkurs Historyczny „Zabytki Głogowa”

 

Dnia 19 kwietnia uczniowie: Wiktoria Onisk, Adrian Tylczyński wzięli udział w muzealnym konkursie historycznym dotyczącym losów najbardziej charakterystycznych dla miasta Głogowa obiektów zabytkowych, zarówno tych, które istnieją do dnia dzisiejszego, jak i tych, które zostały zniszczone, ale w zabudowie ich ślady są nadal widoczne. Uczestnicy konkursu byli oceniania indywidualnie a konkurs miał formę testu. Zapraszamy za rok do udziału w konkursie.

Galeria