Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

26 września 2023 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel w ramach XII ogólnopolskiej akcji pn. „Narodowe Czytanie”. Celem tego wydarzenia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Uczniowie klas siódmych i ósmych w tym roku szkolnym odczytali fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Mieliśmy okazję wysłuchać nie tylko wzorowego czytania, ale tak

            26 września 2023 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel w ramach XII ogólnopolskiej akcji pn. „Narodowe Czytanie”. Celem tego wydarzenia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Uczniowie klas siódmych i ósmych w tym roku szkolnym odczytali fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Mieliśmy okazję wysłuchać nie tylko wzorowego czytania, ale także wykonania pieśni pt. „Ty pójdziesz górą”, której treść została wykorzystana w wyżej wymienionym utworze. Ponadto uczestnicy zdarzenia mogli obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą biografię i twórczość słynnej polskiej pisarki. że wykonania pieśni pt. „Ty pójdziesz górą”, której treść została wykorzystana w wyżej wymienionym utworze. Ponadto uczestnicy zdarzenia mogli obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą biografię i twórczość słynnej polskiej pisarki.

Galeria

 

 

K.Knoblauch