Powiatowy konkurs plastyczny – „Bohater książkowy, z którym się identyfikuję”

ORGANIZATOR: Biblioteka Pedagogiczna – Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

CELE KONKURSU:

  • rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów,
  • pogłębianie umiejętności manualnych, twórczych, artystycznych,
  • rozwijanie zainteresowań związanych z dziedzictwem kulturowym,
  • propagowanie znajomości literatury,
  • możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców,
  • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych,
  • promowanie podstawowych wartości jak: dobro, sprawiedliwość, empatia, tolerancja
    i uczciwość.

UCZESTNICY:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas:

 IV –VIII szkoły podstawowej,

PRACE KONKURSOWE:

Praca plastyczna, przedstawiająca bohatera lub bohaterów dowolnej książki z którym się utożsamiasz.

TECHNIKI I FORMAT PRACY:

dowolna technika (malarstwo, kolaż, rysowanie pastelami suchymi lub olejnymi, wyklejanie z plasteliny, wyklejanka itp.)

 format  nie większy niż A3

TERMIN WYKONANIA PRACY:

PRACĘ (podpisaną ołówkiem na odwrocie) NALEŻY DOSTARCZYĆ DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
DO 23 KWIETNIA 2024 r.
 

                                                                                Nauczyciel Bibliotekarz