Pożeracze Książek

Mamy już pierwszych Pożeraczy Książek. We wrześniu w holach szkoły rozmieszczone zostały plakaty ze zrywkami. Należało zerwać kupon i wymienić go w bibliotece szkolnej na Kartę Klubu Pożeraczy Książek. Uczniowie w ramach Klubu maja wypożyczać, czytać książki i wykonywać wyzwania.  W ramach karty klubowej uczniowie mają przeczytać 5 książek z różnych kategorii oraz wykonać dwa  wyzwania. Kolejne etapy potwierdzane są zdobytą pieczątką. Miło mi poinformować, że mamy już dwie pierwsze Pożeraczki Książek. Są nimi: Julia Nowakowska z klasy 3a oraz Wiktoria Onisk z klasy 5a. Gratulujemy! Wszystkich zapraszamy do czytania, bo cyt:”Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem” (Kornel Makuszyński)

                              B.M.