Poznajemy bryły

Za oknem upał, a uczniowie klas czwartych na lekcjach matematyki rozpoznawali graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule. Wśród graniastosłupów wskazywali prostopadłościany i sześciany. Następnie z przygotowanych kwadratów układali różne siatki sześcianu, które następnie sklejali. Aby na kolejnej lekcji poznać pojęcie pojemności i objętości. Budując bryły z przygotowanych wcześniej sześcianów. Do utrwalenia wiadomości i umiejętności związanych z bryłami wykorzystaliśmy klocki Reko, które obudziły uśpioną kreatywność uczniów. Uczniom dziękuję za aktywny udział w zajęciach.

Wszystkich zapraszam do obejrzenia efektów ich pracy.

Galeria

M&Jarosz