Program edukacyjny ” Znamię! Znam je? „

Głównym celem  programu edukacyjnego ” Znamię! Znam je? „, jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka.

 W ramach realizacji programu klasa 8a uczestniczyła w zajęciach, podczas których zostały przekazane informacje na temat profilaktyki i leczenia czerniaka (w formie prezentacji multimedialnej), został wyświetlony film edukacyjny o samobadaniu skóry, uczniowie otrzymali ulotkę ABCDE czerniaka o cechach charakterystycznych, które  pomagają w rozpoznaniu znamion. Zapoznali się także ze złotymi zasadami ochrony skóry.

Więcej informacji o programie oraz ciekawe materiały można znaleźć na stronie www.akademiaczerniaka.pl lub kampanii „ Znamię. Znam je?”