RehaMaluch Doda Ci Skrzydeł

„RehaMaluch Doda Ci Skrzydeł”
Projekt ze środków publicznych przyznanych
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnego Śląska

Projekt ze środków publicznych przyznanych
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnego Śląska
Odbiorcy projektu: dzieci (do lat 17) z województwa dolnośląskiego, które posiadają orzeczenia o
niepełnosprawność z jednostkami chorobowymi autyzm lub spektrum autyzmu.
Termin rekrutacji / Ilość miejsc na dofinansowanie: do wyczerpania środków / dla 9 pacjentów
Miejsce Realizacji: Rehabilitacja prowadzona będzie w już istniejącym Centrum realizującym
rehabilitację w ramach funduszy NFZ, PFRON oraz SUO. Rehabilitacja społeczna prowadzona będzie
przez wysoce wyspecjalizowanych rehabilitantów specjalizujących się w ww. grupach
chorobowych.
Projekt: W ramach projektu każdy z pacjentów otrzyma dedykowanych indywidualnie 35 godzin
rehabilitacji społecznej, którą będą pomagały dostosować komunikację rehabilitowanych z
otoczeniem jak i reakcje na inne osoby w otoczeniu. Działania te znacznie pomogą odbiorcom
projektu funkcjonować w środowisku społecznym, w tym w szkole.
Możliwość zakwaterowania: Fundacja RehaMaluch posiada zakwaterowanie w Centrum
Rehabilitacji dla uczestników projektu, którzy są z oddalonych powiatów Dolnego Śląska.
W celu uzyskania szczegółów, prosimy o kontakt pod 57 57 57 562 lub wejść na naszą stronę
htps://www.rehamaluch.pl/dofinansowanie i wybrać „RehaMaluch Doda Ci Skrzydeł.

 RM Doda Ci Skrzydeł