ŚWIATOWY DZIEŃ WODY – 22 marca

Jak co roku, 22 marca, w naszej placówce obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. W tym dniu przypominamy o tym jak ważną rolę w życiu całej planety, a tym także i w naszym, spełnia woda. Wody całej naszej planety są w mniejszym lub większym stopniu zanieczyszczone przez działalność człowieka. Wiele akwenów wysycha z powodu zmian klimatu i gospodarki rabunkowej człowieka, dlatego tak ważne staje się dbanie o nasze ziemskie zasoby wody i przypominanie o sposobach oszczędzania wody i racjonalnego gospodarowania tymi zasobami.

W piątek w naszej szkole  „królowała” woda. Na różnych lekcjach, a także na zajęciach świetlicowych uczniowie wykonywali różne prace o tematyce wodnej. Tego dnia w ubiorze dominuje kolor niebieski, uczniowie przypinają kropelki wody. Uczennice klasy 7 i 8 na lekcjach przedstawiały krótką prelekcję na temat „Dnia Wody”, a następnie przeprowadzały Quiz wiedzy o wodzie. Na przerwach przeprowadzany był wywiad, w którym uczennice zadawały pytania dotyczące wody.

Galeria