„ Szpileczka i niteczka”

W naszej szkole, w ramach zajęć pozalekcyjnych, obydwa się koło „ Szpileczka i niteczka”, które skierowane jest do uczniów zainteresowanych nauką szycia na maszynie. Zajęcia prowadzone się przez panią Jadwigę Niewolę. Dzieci spotykają się raz w tygodniu, we wtorki na 1,5 godzinnych zajęciach. Rolą koła jest zapewnienie rozwoju zainteresowań, doskonalenie umiejętności manualnych i poznawczych uczniów, pomoc w samorealizacji i wykorzystaniu czasu wolnego. Zajęcia szycia na maszynie dla uczniów rozwijają wyobraźnię, uczą planowania i podejmowania decyzji, ćwiczą cierpliwość, inspirują do samodzielnych poszukiwań oraz pomagają w odkrywaniu nowych pasji. Dostarczają ogromnej dawki satysfakcji, a rezultaty pracy pogłębiają wiarę we własne siły i umiejętności. Mając igłę, nitkę i maszynę do szycia oraz chęci możemy uszyć każdy przedmiot, obecnie szyjemy torby wykorzystując stare spodnie dżinsowe.
I.K-A