Uwaga: Dolnośląski Program Wspierania Talentów!

Dzień dobry,

proszę o zapoznanie się z zasadami Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

Głównym celem i zadaniem Programu jest przyznanie stypendium utalentowanym osobom, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach.
O jednorazowe stypendium może ubiegać się osoba, która jest uczniem (słuchaczem) lub studentem (tryb stacjonarny, studia I i II stopnia) szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej lub uczelni z terenu województwa dolnośląskiego.

Wnioskodawca może ubiegać się o jednorazowe stypendium nie częściej niż jeden raz w roku budżetowym, jednak nie później niż do dnia 31 października danego roku.Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji o realizowanym Programie, poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.

 

Dane kontaktowe do osoby merytorycznej:

Anna Kokot – Rutkowska

Tel: 71 377 28 13

gromadzenie@wroclaw.dbp.wroc.pl 

Lucyna Kurowska-Trudzik

Tel: 71 377 28 08

Sekretariat-wroclawdbp@edu.dolnyslask.pl

Poniżej zamieszczam link dot. programu, a w załączeniu pismo Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Marcina Krzyżanowskiego.

https://dbp.wroclaw.dolnyslask.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-wydarzenia/6046-dolnoslaski-program-wspierania-talentow