UWAGA!!! DOTYCZY RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-VIII

 
Od stycznia 2022r. ulega zmianie stawka za obiad-wynosi 4,50zł.
Do pobrania i wypełnienia „deklaracja korzystania z obiadów”
Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady tylko w formie elektronicznej.
Informacja dotycząca kwoty wpłaty za dany miesiąc podana zostanie za tablicy informacyjnej  i stronie internetowej szkoły.

Szkoła Podstawowa na r 6 w Głogowie 

nr konta:  36 2030 0045 1110 0000 0193 1600

Tytuł przelewu:

Nazwisko i imię dziecka, klasa

Wyżywienie za miesiąc … – kwota

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ