Wyniki konkursów

Miło poinformować, że uczeń klasy Va Igor Galus  zajął wyróżnienie w konkursie fotograficznym powiatu głogowskiego  pt. Najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Biblioteka Pedagogiczna i Powiatowy Ośrodek Doradztwa metodycznego przy PCPPPi DN w Głogowie. Zadaniem konkursu było wykonanie zdjęcia ukazującego różnorodność i piękno powiatu głogowskiego, udokumentowanie tego, co dzieje się w naszym regionie, przedstawienie życia codziennego jak i niezwykłych wydarzeń. Igor wykonał dwa zdjęcia w formacie 15cmX 21 centymetrów.

W dniu 28 listopada uczniowie naszej świetlicy szkolnej wzięli udział w VII Powiatowym Konkursie Plastyczno-Ekologicznym „Teatrzyk kukiełkowy z surowców wtórnych” pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch” zajmując I miejsce.  Organizatorem konkursu była świetlica szkolna przy SP nr 7. Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie teatrzyku, kukiełek oraz przygotowanie krótkiej scenki na temat zdrowego stylu życia w dwuosobowym zespole. Uczniowie przedstawili wiersz Jana Brzechwy „Żaba” W roli aktorów wystąpił Jevheniy Kamiński z klasy II b i Tomaszewska Lena.

13 grudnia w świetlicy przy Szkole Podstawowej Aslan rozstrzygnięty został konkurs plastyczny adresowany do uczniów szkół podstawowych powiatu głogowskiego uczęszczających do świetlic szkolnych pod tytułem „Każda kropla wody jest na wagę złota”. Wody pitnej brakuje wielu ludziom na świecie . Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. W związku z tym, uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną dowolną techniką  obrazując krople wody. Patrycja Gaś, uczennica klasy III a zajęła  III miejsce na poziomie klas trzecich,  a uczennica klasy IIa  Kinga Szponar zajęła II miejsce na poziomie klas drugich.

 

Dnia 11 grudnia (środa) 2019r. został rozstrzygnięty XIII Powiaty konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III ze świetlic szkolnych pod tytułem „Najciekawsza kartka świąteczna”

Organizatorem konkursu byli nauczyciele świetlicy Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie.W konkursie udział wzięli uczniowie z szkół podstawowych nr : 2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14, oraz Niepublicznej Szkoły podstawowej ASLAN (w sumie 12 szkół)Przedmiotem konkursu było samodzielne zaprojektowanie i wykonanie kartki bożonarodzeniowej w dowolnej technice plastycznej w formacie A5 bez elementów gotowych. Każda szkoła powinna dostarczyć po 3 prace z klas pierwszych, drugich i trzecich.

Wpłynęło 86 kartek świątecznych wykonanych różnorodnymi technikami plastycznymi, które zostały ocenione przez:

Komisję w składzie:

– pani wice dyrektor –Wioletta Rżany

– pan Wiesław Buczkowski –artysta, plastyk

– pani Iwona Kubiak-Adamczyk –kierownik świetlicy szkolnej

Która wyłoniła następujących zwycięzców:

W kategorii klas pierwszych

I miejsce – Jan Pośnik  SP 7

II miejsce – Natasza Abramowicz SP 8

III miejsce – Cezary Piszcz SP 14

W kategorii klas drugich

I miejsce – Staś Rybarczyk SP 3

II miejsce – Lena Podkowska SP 13

III miejsce – Barcz Oliwia SP 6

W kategorii klas trzecich

I miejsce – Maja Niwińska SP 10

II miejsce – Maja Dziamska SP 6

III miejsce – Maciej Pałatyński  SP 2

Wyróżnione zostały prace:

Aleksandry Siwek SP 13

Pauliny Szumińskiej SP 2

Wszyscy finaliści zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami, gratulujemy serdecznie.

 

Sporządziła :Iwona Kubiak-Adamczyk

 
Galeria zdjęć –>