XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Twórców Głogowskich.

Zapraszam uczniów klas VI do udziału w powiatowym IX Konkursie Recytatorskim Poezji  Twórców Głogowskich.

Uczestnicy przygotowują recytację wybranych przez siebie dwóch wierszy lub prozy autorów głogowskich. Wiersze dostępne są w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie.

Eliminacje szkolne odbędą się 21 listopada w bibliotece szkolnej SP 6. Konkurs odbędzie się 26 listopada w Bibliotece Pedagogicznej.

Biblioteka szkolna – Janina Wawrzyńczyk