„Kubuś Puchatek i przyjaciele”

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie konkurs plastyczno-literackim:

Mój ulubiony bohater literacki „Kubuś Puchatek i przyjaciele” –

  1. Praca plastyczna nawiązująca do literackiego pierwowzoru.
  2. Kategorie wiekowe – klasy I – III, IV – VI.
  3. Format – A3 lub większy.
  4. Technika dowolna, płaska, (nie dopuszcza się używanie materiałów sypkich).
  5. Termin złożenia prac w bibliotece szkolnej – do 14 listopada 2019 roku.
  6. Ocenie podlegać będą – samodzielność , kreatywność, estetyka, nawiązanie do literackiego pierwowzoru.
  7. Rozpatrywane będą prace wykonane indywidualne.
  8. Najciekawszych pięć prac z kategorii wiekowej zostanie zgłoszone na powiatowy konkurs do Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej.

 

Biblioteka szkolna – Janina Wawrzyńczyk