22 marca – Światowy Dzień Wody

 

             W tygodniu, w którym przypada Światowy Dzień Wody na różnych lekcjach nauczyciele przypominali o zagadnieniach związanych ze światowym problemem z zasobami wody. Uczniowie tworzyli plakaty, prezentacje multimedialne, prace plastyczne, wykonywali obliczenia zużytej w domach wody, a na językach obcych poszerzali słownictwo związane z wodą. Korzystano ze stron Internetowych, PAH, Klub Gaja itp. Wszystko po to, aby przypomnieć sobie, że zależymy od wody i musimy o nią dbać na różnych płaszczyznach.

Galeria

JR