„Świadomy Junior”.

Działania profilaktyczne w ramach programu
Przemoc rówieśnicza – „Świadomy Junior”.
1. Przemoc fizyczna, psychiczna, cyberprzemoc.
2. Odpowiedzialność prawna osób nieletnich.
3. Czyny karalne.
W programie dziś uczestniczyły klasa 6a i 6b
Galeria zdjęć –>