Polska i polszczyzna profesorskim okiem

21 października 2020 roku uczniowie klasy 7a mieli możliwość wzięcia udziału w telekonferencji naukowo – dydaktyczne  na platformie zoom z profesorem Stanisławem Sławomirem Nicieim  pt.; „Polskie drogi do niepodległości”. Głównym tematem tego wykładu była miejscowość Zagórze, gdzie 17 sierpnia 1920 roku doszło do bitwy nazwanej mianem „Polskich Termopil”. Następnie uczniowie wzięli udział w drugim wykładzie z profesorem Jerzym Bralczykiem „Jak mówić, żeby nas słuchano”.  Oba wykłady były bardzo interesujące.