„Przywróć naszą Ziemię”

„Przywróć naszą Ziemię”

To hasło Światowego Dnia Ziemi

22 kwietnia  2021r.

 

Dzień Ziemi to święto obchodzone na całym świecie, w które każdego roku angażuje się wiele stowarzyszeń i organizacji ekologicznych oraz różne placówki oświatowe.

Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.  Z powodu pandemii, wiele towarzyszących Dniu Ziemi akcji odbywa się w świecie wirtualnym. Tak  będzie i w naszej szkole.

31 lat temu, w 1990 roku uznano Dzień Ziemi za święto o zasięgu globalnym, ok. 200 mln ludzi z 141 państw zmobilizowało się i doprowadziło do Szczytu Ziemi ONZ w Rio de Janeiro w 1992 roku. W ramach konferencji przyjęto dokumenty określające fundamentalne zasady w polityce społeczno-gospodarczej nakazujące uwzględniać ochronę środowiska. Uchwalono następujące dokumenty:

 

 Do dziś obchody Dnia Ziemi są bardzo dobrą okazją do promowania ekologicznych postaw oraz uświadamiania ludziom problemów klimatycznych dotykających, w coraz większym stopniu, naszej Ziemi.

Coraz popularniejsza staje się idea Zero Waste, co dokładnie znaczy “zero odpadów”, „zero marnowania”.

„Jest to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. To cel etyczny, ekonomiczny i wizjonerski, który pomaga ludziom naśladować zrównoważone naturalne cykle, w których wszystkie odrzucane materiały mają stać się zasobami.

Zero Waste to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania, oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzkiemu.

Życie wedle idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R:

  • odmawiaj (refuse),
  • ograniczaj (reduce),
  • wykorzystaj ponownie (reuse),
  • recyklinguj (recycle),
  • kompostuj (rot). „                                                                                               (źródło Wikipedia)

Często zadajemy sobie pytania:

– Czy ja mogę coś zrobić dla Ziemi?

– Czy mój mały wkład będzie miał jakieś znaczenie przy ogromie zniszczeń?

 TAK, TAK i jeszcze raz TAK!!!

Jeśli każdy z nas zrobiłby dla naszej planety jedną małą rzecz dziennie, byłoby to odczuwalne na całej Ziemi. Naprawdę nie jest to trudne, trzeba tylko chcieć.

 

Z okazji Dnia Ziemi ogłaszamy

konkurs pt. Moje ekodziałania”.

Będziesz mogła/mógł podzielić się z nami, jak Ty sam dbasz o planetę na co dzień. 

Przedstaw swoje ekodziałania. Forma dowolna (plakat, film, zdjęcia, prezentacja; wiersz, opowiadanie – pamiętaj o poprawności ortograficznej, gramatycznej i stylistycznej).

Swoją pracę wyślij na adres anna.kubaczka@interia.pl w terminie do 30.04.2021r.

Pamiętaj aby podać imię i nazwisko oraz klasę.

Przewidziane nagrody!!!

Najciekawsze prace opublikujemy na stronie szkoły.