Sprzątanie Świata 2018

Jak co roku, tak i w tym, nasza szkoła przystąpiła do kolejnej akcji „Sprzątania Świata”, która odbyła się w tym roku 27 września, przy współudziale wydziału komunalnego Urzędu Miasta. Nasi uczniowie chętnie przystąpili do akcji i ochoczo wysprzątali tereny przyległe do naszej szkoły. Uczniowie klas 1-3 porządkowali swoje klasy i tereny boisk i Ogrodu Dydaktycznego. Starsze klasy – 4-6 wyszły z nauczycielami w teren i wysprzątały pobliskie skwery, chodniki i klomby.

JR

Galeria zdjęć –>