#SzkołaPamięta

Nasza szkoła przyłączyła się do tegorocznej edycji projektu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych, a także o historii i bohaterach naszego kraju oraz regionu.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach poświęconych tej tematyce, a także odwiedzali pobliskie cmentarze oraz miejsca pamięci, by zapalić znicz i oddać hołd zmarłym.

Na lekcjach informatyki uczniowie wykonali przepiękne prezentacje lub strony WWW o sławnych postaciach, wydarzeniach z naszego regionu. Uczniowie klas 4-8 wcielili się w przewodników i podczas lekcji historii podzielili się ciekawymi historiami rodzinnymi, opowiadając między innymi o swoich rodowych pamiątkach. W ramach tego projektu klasy 1-8 na zajęciach z plastyki lub godzin wychowawczych przygotowały przepiękne plakaty opisujące ich ulubione zabytki. Poznali historię naszego miasta. Na lekcjach języka polskiego uczniowie naszej szkoły zapoznali się z dawnymi obrzędami i tradycjami. Uczniowie rozmawiali na tematy moralności ludowej ukazanej w utworze „Dziady II”. Kształtowali postawy szacunku wobec dorobku kultury i tradycji polskiej. Na lekcjach techniki zapoznali się z zasady savoir-vivre obowiązują również w życiu.

Uczniów z klas 4-8 należący do wolontariatu szkolnego, oferowali pomoc osobom starszym, potrzebującym wsparcia, aby pomóc w grabieniu liści i czyszczeniu pomników. Jak również porządkowali opuszczone groby znajdujące się na Cmentarzu Komunalnym. Do akcji przyłączyli się również rodzice uczniów klasy 4, 5 i 7. 

Zostały przygotowane dwie gazetki. Gazetka poświęcona Porucznikowi Tadeuszowi Grzegorzewskiemu – bohaterowi wojennemu, weteranowi wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920, odznaczonemu za bohaterstwo srebrnym orderem Virtuti Militari. Czy zmarł naturalnie, czy zginął przez komunistyczną władzę? – tego nie wiadomo. Pochowany jak skazaniec, nie na cmentarzu ale pod jego murem w Białołęce, bez ceremonii pogrzebowej. 14 sierpnia 2021 r., po ponad 70 latach od złożenia szczątków w ziemi, doczekał się ceremonii poświęcenia miejsca pochówku oraz pomnika. IPN wciąż poszukuje kolejnych informacji o pochowanym w tajemnicy żołnierzu. Gazetka wirtualna poświęcona postaciom, bohaterom Głogowskim.

Galeria